อยากทราบวิธีการปลูกบวบงู

อยากทราบวิธีการปลูกบวบงู

การปลูกบวบงู
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์ กรณีปลูกมากเป็นการค้า
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 200-400 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผานพรวน
6.ยกแปลงสูง40-50 เซนติเมตร กว้าง 1.50 เมตร
7.กำหนดระยะ ขนาด75X100เซนติเมตร แถวคู่ เว้นขอบแปลงข้างละ25 เซนติเมตร
8เพาะกล้า 15-20วันก็ย้ายกล้า
9.การทำค้างแบบกระโจมหรือเสาเดี่ยวปักข้างหลุมต้นกล้าแล้วใช้ไม้ไผ่ยึดด้านบนแล้วขึงเชือกไนลอน หรือตาข่ายพลาสติก
10 การให้ปุ๋ย เคมี
10.1รองก้นหลุม 13-13-21 อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่
10.2 ระยะย้ายกล้า 7-10 วัน ให้ 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่
10.3 อายุ 20-30 วัน หลังออกดอกแล้วใหปุ๋ย 13-13-21อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่
11.ให้น้ำสม่ำเสมออย่าให้แฉะ สังเกตุทีใบถ้าสลดขึ้นน้ำ
12.พรวนดิน กำจัดวัชพืช
13.ศัตรูพืช โรคเน่าคอดิน เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอนแมลงวันเจาะเถา

ขอบคุณครับ

ผมขอถามอีกเรื่องได้มั้ยครับ
พืช ผัก ที่ดูแลง่าย เก็บขายได้เร็ว ควรเป็นประมาณไหนครับ
พอดีผมเพิ่งเริ่ม มาทางเกษตรครับ