อยากทราบวิธีกำจัดปลวก ที่มันชอบขึ้นตามต้นไม้นะ

อยากทราบวิธีกำจัดปลวก ที่มันชอบขึ้นตามต้นไม้นะ

2 Likes

ปกติมันไม่กินต้นไม้สดนะครับ มันขึ้นไปกินเปลือกไม้หรือเปล่า

ปลวกจะกินไม้แห้ง ปกติจะมีรังอยู่ใต้ดินหรือสร้างจอมปลวกบริเวณที่มีเศษหรือตอไม้ ส่วนที่เห็นทางเดินบนต้นไม้อาจจะเป็นปลวกงาน ไปกินเปลือกไม้หรือกิ่งที่แห้งแล้ว เก็บกับไปที่รังเพื่อนำไปเลี้ยงนางพญาตัวอ่อน และปลวกวรรณะอื่นๆ การจัดการ
1.เก็บเศษไม้และทำลายตอไม้ที่ปลวกจะมาทำรัง
2.กรณีพบรังหรือจอมปลวก ให้รีบทำลายโดยใช้สารกลุ่ม 2ฟิโพรนิล5%SC อัตรา 80ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร ราดที่จอมปลวก หรือพ่นบนต้นไม้ที่พบปลวก

ขึ้นต้นอะไรครับ ทุกต้นในสวนเลยมั้ย

ถือเป็นสัญญาณที่ดีครับอีกไม่นานจะ มีเห็ดโคลนขึ้นในสวนของเรา ในรังปลวกจะมีเชื้อราดีมีประโยชน์ต่อพืชครับ ตัดแต่งกิ่งไม้แล้วสุมไว้ที่โคลนต้น จะประโยชน์มากโทษครับ(ประสพการณ์ไม่มีในตำรา) ถ้าปลวกไม่กินบ้านหรือห้างนาอย่าไปฆ่ามันครับ