การที่เราปลูกแตงกว่า แตงออกดอก มา มีแต่ตัวผู้ เรามีวิธีแก้ไขหรือป่าวค่ะ

การที่เราปลูกแตงกว่า แตงออกดอก มา มีแต่ตัวผู้ เรามีวิธีแก้ไขหรือป่าวค่ะ

เป็นธรรมชาติ ของพืชมันมีดอกตัวผู้ออกมาก่อนเสมอ ในไม้ผล เช่นขนุนก็เป็น แตงทุกชนิดดอกตัวผู้จะออกดอกมาก่อน
เดี่ยวนี้มีพันธ์ุลูกผสมใหม่ๆ พัฒนามาใหม่ให้ผลเร็ว ปัจจุบัน มีมาแข่งขันกันมาก ลองไปถามร้านจำหน่ายดู