กรมวิชาการเกษตร เร่งวิจัยพัฒนาพันธุ์กัญชา-กัญชงเต็มสูบ พร้อมคู่มือพื้นที่เหมาะปลูก

กรมวิชาการเกษตร เร่งวิจัยพัฒนาพันธุ์กัญชา-กัญชงเต็มสูบ พร้อมคู่มือพื้นที่เหมาะปลูก
.
หลังมีนโยบายการส่งเสริมการปลูกกัญชา-กัญชง นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการในการเข้าดูแลกระบวนการปลูกพันธุ์กัญชา-กัญชง ให้กับประชาชนและเกษตรกรที่สนใจจะปลูกกัญชาและกัญชง
.
ดังนั้น นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขภายใต้กฎหมายที่รองรับ เพื่อเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์กัญชา-กัญชงที่ได้คุณภาพ รวมถึงเร่งหาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม โดยการจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกกัญชา-กัญชง แบ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมที่สุด ปานกลาง พอใช้ และไม่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จออกมาในเร็วๆ นี้ เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจไทยและสร้างรายได้ให้เกษตรกร
.
โดยคาดว่าจะได้เมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชงที่มีคุณภาพที่สุดประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ เพื่อขยายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรต่อไป โดยผลผลิตระยะแรกจะมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ เมล็ดและกิ่งตัดชำ ในระยะที่สองทางกรมวิชาการเกษตรจะเริ่มพัฒนารูปแบบการปลูกเพาะเนื้อเยื่อ และจะยกระดับแปลงปลูกเข้าสู่มาตรฐานการผลิตแปลงจีเอพีในระยะต่อไป
.
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931058

26 Likes

ถ้ามีลงทะเบียนขอปลูกได้เมื่อไหร่ช่วย update ให้ด้วยนะค่ะ/ขอบคุณค่

2 Likes