ใบพริกที่เกิดจากแขนงที่อยู่ด้านล่างเหลืองแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

ใบพริกที่เกิดจากแขนงที่อยู่ด้านล่างเหลืองแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

12 Likes

อาการเหมือนขาดธาตุอาหารเลยคับ ไม่ได้พ่นยาไปโดนใช่ป่าวคับ

1 Like

อาการเหมือนไวรัสเลยครับที่สวนก็เป็นจากแขนงล่างเหมือนกันครับ

1 Like

สงสัยจะโดนยาจากสวนข้างๆ ที่ฉีดยาฆ่าหญ้าบนคันนาที่อยู่ติดกัน

อาจจะโดนยาฆ่าหญ้าครับเพิ่งถามสวนที่ติดกันเขาบอกว่าฉีดยาสามสี่วันก่อน

หากยอดทุกยอดที่เกิดมาใหม่ในช่วงนี้มัอาการเดียวกันหมดแสดงว่าเป็นไวรัสครับ ใสช่วงต้นเล็กควรถอนออก…ช่วงเก็บผลผลิตหากคิดว่าดูแลได้ดีพอไว้ต้นได้ผลผลิตต้นทีาเป็นจะลดลงจะลดลงครับ

1 Like