ผมมีที่ดินเป็นบ่อปลา 6 บ่อ จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน ช่วยแนะนำด้วยครับว่าจะปลูกอะไรบ้าง

ผมมีที่ดินเป็นบ่อปลา 6 บ่อ จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน ช่วยแนะนำด้วยครับว่าจะปลูกอะไรบ้าง

2 Likes

ปลูกพวกไม้ผลก็ได้ครับ นักท่องเที่ยวมาก็สามารถเอาผลไม้มาให้กินได้ หรือเปิดเป็นบุฟเฟ่ผลไม้อะไรแบบนี้ครับ