ฟักทอง ตอนนี้รับซื้อราคาเท่าไหร่ครับ

ฟักทอง ตอนนี้รับซื้อราคาเท่าไหร่ครับ