ปลูกแตงกวาในถุงแต่บางต้นเหี่ยวตายเกิดจากสาเกตุอะไรครับ.ใครรู้ช่วยตอบทีครับ

ปลูกแตงกวาในถุงแต่บางต้นเหี่ยวตายเกิดจากสาเกตุอะไรครับ.ใครรู้ช่วยตอบทีครับ

1 Like

ที่มาของดินที่ใช้ปลูก ดินอาาจจะเป็นกรดจัด ทำให้
.๑ แตงขาดโบรอน บริเวณโคนต้นมีรอยแตกหรือไม่ หรือ ผ่าต้นตรวจสอบ ต้นกลวงหรือไม่
๒. ดินมีเชื้อราปนเปื้อนมาด้วย เมื่อต่นดูแล้ว ถ้าหากไม่กลวง สังเกตุที่ท่อน่ำท่ออาหาร เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือไม่

1 Like