ขออนุญาตสอบถามครับ. องุ่นออกยอดได้ 17วันยอดไม่เป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ

ขออนุญาตสอบถามครับ. องุ่นออกยอดได้ 17วันยอดไม่เป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ

2 Likes

มีแมลงลงมาก่อนไหมครับ