ขอวิธีเก็บคะน้าหน่อยครับ

ขอวิธีเก็บคะน้าหน่อยครับ

2 Likes

หมายถึงเก็บจากต้น หรือเก็บรักษาคะ