ขอวิธีเพาะต้นกล้ามะละกอ ในถาดเพาะกล้าด้วยค่ะยังไม่เคยทำมาก่อนค่ะ

ขอวิธีเพาะต้นกล้ามะละกอ ในถาดเพาะกล้าด้วยค่ะ
ยังไม่เคยทำมาก่อนค่ะ

4 Likes

มาขออ่านด้วยคน ปกติโยนเมล็ดก็ขึ้นเอง พอตั้งใจเพาะไม่รอดทุกที

2 Likes