ทุเรียนบ้านติดดอกควรไส่ปุ่ยอะไรไห้ดอกติดแยะ

ทุเรียนบ้านติดดอกควรไส่ปุ่ยอะไรไห้ดอกติดแยะ

ปกติจะใส่ 8-24-24 ก่อนติดดอกค่ะ ถึงจะติดดอกได้เยอะ ตอนนี้ติดแล้วน่าจะทำอะไรเพิ่มไม่ได้ค่ะ