ทุเรียนใส่ปุ๋ยอะไรคับ

ทุเรียนใส่ปุ๋ยอะไรคับ

1 Like

ปุ๋ยทุเรียน ใช้หลักการให้ปุ๋ยไม้ผลทั่วๆไปแหละครับ
1.ปุ๋ยอิทรีย์ เน้นปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2 ปุ๋ยเคมี
2.1 ช่วงทุเรียนเล็กแนะนำ16-16-16หรือ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต
2.2 ช่วงทุเรียนให้ผลแล้ว ช่วงเตรียมความพร้อมในการออกดอก ใช้ 8-24-24 หรือ 9-24-24 หรือ 12-24-12 สูตรใดสูตรหนึ่ง ช่วงผลขยายขนาด ขยายพู ใช้ 16-16-16 ช่วงผลหยุดโตพัฒนาคุณภาพ 13-13-21หรืออาจใช้สูตร 15-5-20 สูตรเดียวหลังติดผล-ผลแก่ก็ได้ หรืออาจเน้นเพิ่มเติมเป็นปุ๋ยน้ำตาลทางด่วนด้วยก็ได้ ต้องค่อยการเติบโต และการพัฒนาผลทุเรียนแต่ระยะมีความก้าวหน้าเพียงใด อันนี้แหละชาวสวนต้องค่อยเรียนรู้และปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของเรา

1 Like