สอบถามผู้เชี่ยวชาญครับ เผือกบริเวนนี้ไม่งามและไม่โต สีของใบจะออกเหลืองๆไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุอะไร ต้องแก้อย่างรัยดีครับ

สอบถามผู้เชี่ยวชาญครับ เผือกบริเวนนี้ไม่งามและไม่โต สีของใบจะออกเหลืองๆไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุอะไร ต้องแก้อย่างรัยดีครับ

9 Likes

เผือกไม่โตไม่งาม ใบออกเหลือง
9.การให้ปุ๋ย
1…เผือกเล็กอายุ 2 เดือนควรเน้นการเจริญทางลำต้นใบ แนะนำ 17-17-17+15-0-0(2:1) หรือ 18-6-6หรือ 25-7-7 ปริมาณ 50 กิโลกรัม/ไร่
2.เมือเผือกอายุ 4 เดือนหลังเผือกเริ่มตั้งหัว กาบใบชูตั้งค่อยให้ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา50- 100กิโลกรัม/ไร่+แคลเซี่ยม-โบรอน เพื่อสร้างหัวและแป้ง เสริมด้วยการให้ 0-0-60 เพื่อให้หัวโต การให้ปุ๋ยควรให้ธาตุอาหารรองไปด้วย

1 Like

เปลี่ยนจากการใส่ปุ๋ยเคมีหันมาใส่ปุ๋ยมูลค้างคาวอินทรีภัณฑ์633ครับ