ขอความรู้หน่อยครับดินภาคอีสานเป็นดินปนทรายควรปลูกพืชผลไม้อะไรได้บ้างครับผู้เชี่ยวชาญ

ขอความรู้หน่อยครับดินภาคอีสานเป็นดินปนทรายควรปลูกพืชผลไม้อะไรได้บ้างครับผู้เชี่ยวชาญ

3 Likes

แตงโม

1 Like

มันสำประหลัง

1 Like

มันหวานญี่ปุ่น

1 Like

มีอาจารย์ชาวบ้านคนหนึ่งพูดไว้ว่าดินคือจานข้าวเราสามารถใส่ธาตุอาหารทีขาดได้ทั้งหมดเราชอบอะไรก็ปลูกอันนั้น100%
คนเราทำสิ่งที่ไม่ชอบผลมันจะออกมาไม่ดี
#อย่าห่วงเรื่องดิน น้ำคือสิ่งสำคัญ ต่อให้ดินดีที่สุดขาดน้ำก็จบ

1 Like