ขอคำแนะนำหน่อยครับของต้นทุเรียน

ขอคำแนะนำหน่อยครับของต้นทุเรียน

2 Likes

รูปแรกเพลี้ยไก่แจ้ชัดเลย ตัวนี้จะทำลายใบอ่อนทุเรียน

3 Likes

อจ สุเทพแนะนำไว้ตามนี้ครับ

ใช้สารได้หลายกลุ่ม และควรมี 3-4กลุ่มมาสลับกันเช่น กลุ่ม 1 ไดอะซินอน คาร์บาริล กลุ่ม 2ฟิโพรนิล อีทิโพรล กลุ่ม 3 แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน ไบเฟนทริน กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 16บูโพรเฟซีน (กลุ่ม 15และ 16คุมไข่ในท้องตัวแม่ ยับยั้งการลอกคราบตัวอ่อน สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3 ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน อิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน

4 Likes

ภาพที่๑. เพลี้ยไก่แจ้
ภาพที่๒. ต้นไม่สมบูรณ์ น่าจะขาดปุ๋ย
ภาพที่๓. และ๕. โรครากเน่าโคนเน่า
ภาพที่๔. หนอน

ภาพที่๑ มีคำตอบแล้ว
ขอตอบโรครากเน่าโคนเน่า
๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ

๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด

๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ*

๔. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔ กก.

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่านั้น ต้องหว่านให้รอบโคน มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้มากเกินไป

สารสำหรับเชื้อราชั้นต่ำเช่นสารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล* )กลุ่มรหัส 28 (โพรพาโมคาร์บ ไฮโดรคลอไรด์ ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลอคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส 32 (ไฮมิซาโซล) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น

3 Likes

เพลี้ยไก่แจ้

1 Like