มีพื้นที่นา1ไร่ เป็นพื้นที่เก่าไใเคยทำการเพาะปลูกตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าแล้ว สามารถทำการเกษตรอะไรได้บ้างค่ะ

มีพื้นที่นา1ไร่ เป็นพื้นที่เก่าไใเคยทำการเพาะปลูกตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าแล้ว สามารถทำการเกษตรอะไรได้บ้างค่ะ

1 Like

วิเคราะห์ดินก่อน แล้วปรับปรุงดิน ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ปลูกพืชได้ตามต้องการ

1 Like

หนูว่าจะปลูกเมล่อนใส่ถุง ระยะสั้น ได้ผลผลิตรไว แต่พอจะมี ขั้นตอนการปลูและดูแลไหมค่ะ ช่วงเวลาของการปลูกฤดูกาล ช่วงไหนที่ปลูแล้วผลผลิตออกได้ดีที่สุดค่ะ

1 Like

เคยเห็นอาจารย์เคยแนะนำให้ปลูกในโรงเรือน ช่วยกันพวกแมลงได้ รดน้ำดูแลง่ายกว่า