กล้วยมีใบจุดสีเหลืองมันเป็นอะไรครับ

กล้วย​มีใบจุดสีเหลือง​มันเป็นอะไร​ครับ​

อาจเป็นโรคตายพลาย ขอดูรูปหน่อยค่ะ