อาการอย่างนี้ขาดอะไรครับ

อาการอย่างนี้ขาดอะไรครับ

3 Likes

อาการน่าจะถูกศัตรูพืชทำลายมากกว่านะครับ

เหมือนเป็นรอยไหม้นะ โดนเพลี้ยหรือแมลงอะไรลงไหม