อยากให้ต้นข้าวแข็งแร็ง แข็งแกร่ง ไม่ล่มหักง่าย ควรใช้ปุ๋ยสูรตอะไร นาผมเป็นนาดินทรายครับ

อยากให้ต้นข้าวแข็งแร็ง แข็งแกร่ง ไม่ล่มหักง่าย ควรใช้ปุ๋ยสูรตอะไร นาผมเป็นนาดินทรายครับ

2 Likes

รอบแรกใส่ 16-20-0 รอบสองใส่ยูเรียค่ะ แต่อย่าใส่ยูเรียมากค่ะเพราะจะทำให้ต้นอวบน้ำ แล้วหักล้มง่าย

นาทราย…16-16-8…16-8-8…15-15-15…ชัวคับ

21-5-21และพ่นอาหารเสริม7วันครั้งฮอโมนไข่+นมร.ร
ปุ๋ยเกร็ดเขียว+น้ำมะพร้ามแก่
อย่างละ1ช้อน/น้ำ20ลิตร