ต้องการเลี้ยงโคขุนแต่ไม่รุ้จะเริ่มยังไง อยากปรึกษาคนที่ชำนาญเรื่องนี้ครับ

ต้องการเลี้ยงโคขุนแต่ไม่รุ้จะเริ่มยังไง อยากปรึกษาคนที่ชำนาญเรื่องนี้ครับ

3 Likes