แก้ปัญหาดินเค็ม..น้ำเค็มอย่างไร

แก้ปัญหาดินเค็ม…น้ำเค็มอย่างไร

1 Like

1.แก้โดยปล่อยน้ำเข้าไปชะล้างออก บ่อยๆ ก็จะช่วยได้
2.ใส่ยิปซั่ม ปริมาณเท่าใดจะต้องไปปรึกษา พัฒนาที่ดิน จังหวัดดูนะครับ
3.เลือกปลูกพืชที่ทนดินเค็ม

1 Like

ดินเค็มแก้ได้ด้วยการไขน้ำเข้าพื้นที่ให้ท่วม ให้น้ำจืดดันความเค็มลงไป ถ้ามความเค็มมาจากน้ำใต้ดินห้ามสูบน้ำขึ้นมาใช้เด็ดขาด เพราะจะยิ่งทำให้ดินเค็ม

1 Like