จะทำสวนกล้วยน้ำหว้าเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีทีดินประมาณ2ไร่

จะทำสวนกล้วยน้ำหว้าเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีทีดินประมาณ2ไร่

1 Like

ปรับปรุงดินก่อนเลยครับ55

2 Likes