ปลูกมะนาว/และผักหลายอย่างในกระถางอยู่ๆใบเหลืองร่วงโคนเน่าบางผักตายบางผักไม่เจริญเติบโต.เพราะอะไรครับ

ปลูกมะนาว/และผักหลายอย่างในกระถางอยู่ๆใบเหลืองร่วงโคนเน่าบางผักตายบางผักไม่เจริญเติบโต.เพราะอะไรครับ

1 Like

ดินชื้นเกินจนเกิดเชื้อราไหมครับ ขอรูปสภาพแวดล้อมหน่อยครับ