กลุ่มนี้ไม่มีมันหวานญี่

กลุ่มนี้ไม่มีมันหวานญี่

สวัสดีครับ ทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับ ในขณะนี้เรากำลังรวบรวมประเภทของพืชที่เกษตรกรสนใจนอกเหนือจากพืชหลัก 5 ชนิด เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกษตรกรพืชอื่น ๆ แต่คุณKawintra สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับมันหวานญี่ปุ่นได้เลยครับ เผื่อมีผู้เชี่ยวชาญหรือเกษตรกรท่านอื่นๆที่มีความรู้ด้านนี้มาช่วยแนะนำได้ครับ