ตัวกลมๆขาวๆตัวอะไรกำจัดอย่างไรครับ

ตัวกลมๆขาวๆตัวอะไรกำจัดอย่างไรครับ

2 Likes

คล้ายๆเพลี้ยแป้ง แต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่ รอผู้รู้มายืนยันอีกทีนะครับ

แมลงตามภาพคือเพลี้ยหอย ซึ่งมีนับ 100ชนิด การทำลายเหมือนเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งทั่วๆไปเนื่องจากเป็นแมลงกลุ่มเดียวกัน

การจัดการเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.ตัดกิ่งและใบที่พบเพลี้ยมากไปเผาจะลดจำนวนได้มากเพราะตัวแม่ 1ตัวออกลูกได้ถึง 500-1000ตัวถ้าเก็บไว้พ่นสารเคมีดีแค่ไหนก็ตายไม่หมด
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวท์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต มาลาไทออน โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน
-กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16 บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ช่วงที่พบเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยระบาดควรงดพ่นสารกลุ่ม 2ฟิโพรนิล และกลุ่ม3ไพรีทรอยด์ เช่น ไซเพอร์เมทรินเพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยระบาดเพิ่มขึ้นควรกำจัดมดดำมดคันไฟและรังมดด้วยเนื่องจากเป็นพาหะคาบเพลี้ยแป้งให้กระจายทั่วแปลง