ถั่วฝักยาวฉีดยาคุมหญ้าได้ไหมครับ

ถั่วฝักยาวฉีดยาคุมหญ้าได้ไหมครับ

1 Like

แนะนำให้ห่างจากต้นหน่อยก็ดีคับ

1 Like

ถ้าถั่วงอกแล้วไม่ควรพ่นจะกระทบการเจริญเติบโต ควรพ่นหลังจากเตรียมดินก่อนปลูก หรือพ่นหลังปลูกทันทีก่อนถั่วงอก ด้วยสารอะลาคลอร์ อะซีโทคลอร์ เมโทลาคลอร์ ออกซาไดอะซอน

2 Likes