ปลูกชะอมใส่ปุ๋ยอะไรให้ยอดเยอะค่ะ

ปลูกชะอมใส่ปุ๋ยอะไรให้ยอดเยอะค่ะ

2 Likes

ตัดยอดบ่อยๆ ช่วยให้แตกเยอะอยู่นะ เห็นแม่ทำประจำ

1 Like

ขอบคุณค่ะ

ชะอมยอดเยอะต้องถึงปุ๋ย
1.แหล่งปลูกกลางแจ้งแสงเต็มที
2.มีการให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี 16-16-16+15-0-0(2:1)เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน เป็นระยะๆ และเสริมด้วย 46-0-0เมื่อต้นเริ่มหยุดการเติบโต
3ทำการตัดแต่งกิ่ง แบบลึกไม่ต้องสูง
4. รดน้ำสม่ำเสมอ

1 Like