ปลูกมะเขือเป็นเพี่ยไฟจะทำใงค่ะแนะนำหน่อยค่ะ

ปลูกมะเขือเป็นเพี่ยไฟจะทำใงค่ะแนะนำหน่อยค่ะ

1 Like

โปวาโด้ เอาอยู่ครับ

ถ้าเป็นพันธ์ลูกเล็กก็คงต้องใช้ยาพ่น แต่หากเป็นลูกใหญ่แบบมะเขือเทศท้อ ผมใช้ห่อเอาครับ