แบบนี้ ปกติ ต้องแต่งออกไหมค่ะ

แบบนี้ ปกติ ต้องแต่งออกไหมค่ะ

5 Likes

ต้นยังไม่โต แต่ดกมาก

ควรแต่งออกบ้างผลจะได้โตอย่างมีคุณภาพ

ขอบคุณค่ะ