#สวนดาวเรืองโชคจักรกฤช กำจักศตรูพืช แมลงเต่าทองชีวิตต้องมีอุปสรรคบ้างจึงจะสวยงาม

#สวนดาวเรืองโชคจักรกฤช
กำจักศตรูพืช แมลงเต่าทอง
ชีวิตต้องมีอุปสรรคบ้างจึงจะสวยงาม
https://stream.mux.com/j02xfYeXY6eo481bDPGXfh9VitIADSWoSsrrCv1q6V6c.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/dgkdzigk5f.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=Y5e00pzumczXJSPuv102Sr3CxoDzh1kuuz9oR01BRG1etI

3 Likes

ใช้ยาตัวใหนครับกับแมลงเต่าทอง