ดินเป็นสีแบบนี้เกิดจากอะไรคับ

ดินเป็นสีแบบนี้เกิดจากอะไรคับ

7 Likes

เช้อลา

แฉะน้ำเกินไป