แถว อ.น้ำยืน มีเจ้าไหนรับซื้อมันเทศบ้างครับ

แถว อ.น้ำยืน มีเจ้าไหนรับซื้อมันเทศบ้างครับ