แตงโม ลักษณะอาการยอดจะชี้ตั้ง ใบเป็นจุดๆ ใบจะห่อ เป็นโรคอะไรแก้ไขยังไงครับ อาการนี้จะเกิดช่วงปลายเถาว์ พลิกดูใต้ใบไม่เห็

แตงโม ลักษณะอาการยอดจะชี้ตั้ง ใบเป็นจุดๆ ใบจะห่อ เป็นโรคอะไรแก้ไขยังไงครับ อาการนี้จะเกิดช่วงปลายเถาว์ พลิกดูใต้ใบไม่เห็นตัวเพลี้ยไฟ

2 Likes

อัพเดทหาตัวเพลี้ยไฟเจอแล้ว ใช่แน่เลยตัวการ

ขอคัดลอกคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมาแปะให้นะครับ

เพลี้ยไฟทุกชนิดในบ้านเราดื้อยาทุกพืช การจัดการเพลี้ยไฟควรใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อจับตัวเต็มวัยจะลดการวางไข่ได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย แต่ควรเป็นขยายเอง ไม่ควรไปซื้อเนื่องจากส่วนใหญ่เชื้อไม่พอ
3.ใช้สารเคมี ใช้สารตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้
-กลุ่ม1คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ควรมีสาร 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟดื้อยา โดยพ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้ 2-3ครั้ง แต่ไม่เกิน 15วัน ต้องเปลี่ยนกลุ่มสาร