มีวิธีในการกำจัดได้อย่างไรบ้างครับ..นอกจากการเก็บเอาไปคั่วกิน แมงพลัดกินยอดกินใบทุเรียนเป็นรูพรุนหมดเลยครับ

มีวิธีในการกำจัดได้อย่างไรบ้างครับ…นอกจากการเก็บเอาไปคั่วกิน แมงพลัดกินยอดกินใบทุเรียนเป็นรูพรุนหมดเลยครับ

4 Likes

ยาเลยคับ ไดอะซินอน ฟิโพรนิล อะบาเมกติน เลือกเอาซักตัวเลยคับ

2 Likes

ขอบคุณครับไว้จะลองดูครับ

แมลงนูน ด้วงกุหลาบ แมลงค่อมทอง ตัวอ่อนอยู่ในดินกินรากพืช ตัวเต็มวัยมากัดกินใบพืชหลายชนิดตอนกลางคืน ใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
2.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
หมายเหตุ ควรพ่นตอนกลางคืนให้ถูกตัว การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวท์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้