ขอสูตรปุ๋ยมะพร้าวหน่อยครับมะพร้าว ปีเดียวกับสามปี

ขอสูตรปุ๋ยมะพร้าวหน่อยครับมะพร้าว ปีเดียวกับสามปี

1 Like

1.การให้ปุ๋ย
1.1การใส่่ปุ๋ยคอกเก่า10-15กิโลกรัม /ต้นปีละ1ครั้งได้แก่ขี้ไก่แกลบ ขี้วัวฯ
1.2หลังจากมะพร้าวปลูกใหม่แตกใบใหม่ก็เริ่มให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15+15-0-0อย่างน้อยปี 2 ครั้ง อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้นแบ่งใส่ และควรเสริมด้วยธาตุรอง/เสริม 2-3 เดือน/ครั้งโดยให้ปี 1-3
1.3กรณีมะพร้าวให้ผลแล้วในปีที่3 ประมาณ ตค.-พย.ให้ปุ๋ย 8-24-24หรือ 12-24-12 หรือ 9-24-24 +แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี หลังมะพร้าวติดผลโตแล้ว ให้ผล 13-13-21 +แคลเซี่ยม-โบรอน ปริมาณและชนิด 8-24-24และ13-13-21ควรใส่สลับกันทุกๆ 2เดือน+แคลเซี่ยม-โบรอน และคลีเรต