ต้นมะม่วงแตกยอดอ่อน มีแมลงมากัดกินจนเป็นรูพรุน มีวิธีป้องกันหรือกำจัดอย่างไรบ้างคะ

ต้นมะม่วงแตกยอดอ่อน มีแมลงมากัดกินจนเป็นรูพรุน มีวิธีป้องกันหรือกำจัดอย่างไรบ้างคะ

1 Like

อาจจะเป็นด้วงกุหลาบไม่ก็แมลงค่อมทอง เป็นหนักถึงขนาดต้องใช้ยามั้ยครับ ถ้าไม่หนักมากก็ปล่อยไปก็ได้ครับ

1 Like

ใช้ฟิโพนิลครับ

1 Like

แมลงนูน ด้วงกุหลาบ แมลงค่อมทอง ตัวอ่อนอยู่ในดินกินรากพืช ตัวเต็มวัยมากัดกินใบพืชหลายชนิดตอนกลางคืน ใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
2.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
หมายเหตุ ควรพ่นตอนกลางคืนให้ถูกตัว การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวท์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้

1 Like

เยอะอยู่ค่ะ ลงไปดูมาเมื่อกี้ประมาณ 10 กว่าตัว มันจะมาเฉพาะตอนกลางคืนค่ะ