ผมปลูกกล้วยไข่ ยากทราบระบบให้น้ำที่เหมาะสมกับกล้วยไข่ และเวลาให้น้ำ

ผมปลูกกล้วยไข่ ยากทราบระบบให้น้ำที่เหมาะสมกับกล้วยไข่ และเวลาให้น้ำ

1 Like

ระบบน้ำหยดไหม น่าจะดีในช่วงแล้งด้วย