มีผู้ชำนาญการเรื่องข้าวไหมครับ

มีผู้ชำนาญการเรื่องข้าวไหมครับ

2 Likes

การขยายพันธุ์คัดพันธุ์F1-F8ครับผม

ติดต่อที่กรม การข้าว หรือ ศูนย์วิจัยข้าว ที่มีอยู่หลายจังหวัด