อยากได้สูตรปุ๋ยไส่ลำไยตั้งแต่เริ่มไส่สารจนเก็บเกี่ยว...ขอบคุณคับ

อยากได้สูตรปุ๋ยไส่ลำไยตั้งแต่เริ่มไส่สารจนเก็บเกี่ยว…ขอบคุณคับ

1 Like

อ่านที่คลังความรู้นะครับ ข้อมูลครบครับ การทำลำไยนอกฤดู

1 Like