พริกเป็นหนอนก่อนสุกแก้ไขยังไงค่ะ

พริกเป็นหนอนก่อนสุกแก้ไขยังไงค่ะ

2 Likes

แมลงวันทองพริก เป็นแมลงวันที่ทำลายเฉพาะพืชตระกูลพริก คนละกลุ่มกับที่ทำลายไม้ผล การล่อเมทิลยูจินอลไม่ได้ผล การป้องกันกำจัด
1.พ่นเหยื่อพิษสูตรกากน้ำตาล 2ลิตร+น้ำ 20ลิตร+สารเคมีมาลาไทออน 83%EC 160-200ซีซี หรือไตรคลอร์ฟอน 80%SP 60กรัม พ่นเป็นจุดๆ ตามสวนหรือตามต้นวัชพืช จะล่อตัวแมลงวันทองมากินเหยื่อพิษเอง
2.พ่นเหยื่อพิษสูตรโปรตีนไฮโดรไลเสต(มีขายแบบสำเร็จรูป) 1 ลิตร+ยาฆ่าแมลง ตามอัตราข้างต้น +น้ำ 20ลิตร เป็นจุดๆแมลงวันจะมากินเหยื่อเอง
3.พ่นไวท์ออย 67%ECหรือปิโตรเลียมออย 83.9%EC อัตรา 60-80ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริกจะลดการวางไข่ได้

4 Likes