กำลังจะปลูกเผือกจ้าช่วยแนะนำหน่อยจ้าว่าปลูกแบบยกล่องรึปลูกแบบเรียบดีค่ะ..มือใหม่จ้าเพิ่งจะหัดปลูกจ้า

กำลังจะปลูกเผือกจ้าช่วยแนะนำหน่อยจ้าว่าปลูกแบบยกล่องรึปลูกแบบเรียบดีค่ะ…มือใหม่จ้าเพิ่งจะหัดปลูกจ้า

ผมว่ายกร่องก็ดีนะ น้ำจะได้ไม่ขัง