ผมเกตรกรมือใหม่ กำลังจะเตรียมพื้นที่ปลูกมะพร้าว และปลูกจาก ขอคำแนะนำด้วยครับ

ผมเกตรกรมือใหม่ กำลังจะเตรียมพื้นที่ปลูกมะพร้าว และปลูกจาก ขอคำแนะนำด้วยครับ

3 Likes

แนะนำว่าตรวจดินก่อนปลูกดีกว่าค่ะ จะได้รู้สภาพดินแล้วเอามาวางแผนบำรุงได้

ติดต่อขอคำแนะนำที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จะมีรายละเอียดทุกด้านทั้งเรื่องพันธุ์ เขตกรรม ดิน ปุ๋ย การปลูก การดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช ถ้าจะตอบในนี้พื้นที่จำกัดไม่สามารถตอบได้ทุกเรื่อง