มือใหม่ขอความรู้จากผู้ชำนาญการครับ ในรูปคือต้นสตอเบอร์รี่ครับ คำถามคือเราสามารถปลูกในพื้นที่ทั่วไปเพื่อจะได้เก็บไหลแล้ว

มือใหม่ขอความรู้จากผู้ชำนาญการครับ ในรูปคือต้นสตอเบอร์รี่ครับ
คำถามคือเราสามารถปลูกในพื้นที่ทั่วไปเพื่อจะได้เก็บไหลแล้วนำไหลไปเพาะชำอีกครั้งเพื่อปลูกในฤดูกาลต่อไป เป็นความความใจที่ถูกต้องใหมครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำอธิบาย
หมายเหตุ พอดีเขารื้อต้นทิ้งแล้วเราเสียดายครับ

9 Likes

ถูกต้องแล้ว เพราะปกติ ก็ปล่อยต้นไว้ในแปลง แล้วดูแลให้เกิดไหล จึงตัดไหลไปชำในถุง เพื่อเตรียมไว้ปลูกในฤดูถัดไป

1 Like

แล้วที่บอกว่าต้องเพาะ/หรืออนุบาลในที่อุณหภูมิต่ำและสูงกว่าระดับน้ำทะเลละครับ เช่นบนดอยตุงหรือที่สูงๆละครับจำเป็นไหมครับ พื้นที่ราบบ้านๆแบบที่ทั่วไป ทำได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ

ตามทฤษฏี การทำไหลและการปลูกสตอเบอร์รี่ ที่มีคุณภาพ ควรสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง มากกว่า ๑๐๐๐ เมตร
แต่ในความเป็นจริง ถ้าอากาศเย็น และ สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ ๕๐๐ เมตร อย่างในเมืองเชียงใหหหม่ ก็สามารถได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้ แต่เท่าที่สังเกตุดูจะมีการผลิตไหลได้น้อย เพราะเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ อากาศก็เริ่มร้อน ต่้นสตอร์เบอร์รี่ เริ่มจะแห้งตาย ส่วนมากจึงจะนำไหลมาจากแหล่งอื่น เช่น เสมิง ฮอด

1 Like

หากมีการแตกไหลแล้วเราสามารถตัดไหลไปชำเก็บไว้เรื่อยๆ จนถึงฤดูเพาะปลูกใช่ใหมครับ

ใช่ค่ะ

ผมก็ลองเลี้ยงๆเอาไว้เหมือนกัน พอไหลยาวออกมาเมียผมเอาถุงเพาะใส่ดินไปรองเอามาปลูกต่อ แต่ต้องอยู่ที่แดดรำไรหน่อยนะครับ

จากประสบการณ์นะคะ พื้นที่ราบก็เพาะได้ค่ะ แต่ต้นไหลพื้นที่ราบจะให้ผลผลิตช้ากว่าต้นไหลที่มาจากที่สูงค่ะ

ใช้ถุงเล็กๆใส่ดินรองต่อไปเรื่อยๆยังไม่ต้องตัด จนกว่าจะถึงฤดูกาลเพาะปลูก คือประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคมค่ะ

1 Like