สวัสดีครับ 🙏 บ้านผมปลูกต้นมะลิ กุหลาบ และดอกไม้ทั่วไป เจอปัญหา -ด้วงกุหลาบสีน้ำตาล -เพลี้ยสีขาว -หนอนแก้วส้ม มาเกาะต

สวัสดีครับ :pray: บ้านผมปลูกต้นมะลิ กุหลาบ และดอกไม้ทั่วไป เจอปัญหา
-ด้วงกุหลาบสีน้ำตาล
-เพลี้ยสีขาว
-หนอนแก้วส้ม
มาเกาะต้นไม้และกินใบไม้เป็นรู
พอจะมีวิธีกำจัดหรือว่าไล่พวกนี้ไหมครับ
รบกวนขอขั้นตอนและวิธีด้วยนะครับ
(ผมมีน้ำหมัก พด.7อยู่ที่หมักไว้21วัน แต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าไหร่ ไม่รุ้เป็นเพราะน้ำหมักไม่ดีหรือเปลาา)**ช่วยผมด้วยครับ ลอบคุณครับ.:pray::pray:
หรือเแล่า

3 Likes

หนอนผีเสื้อทำลายมะลิ เช่น หนอนเจาะดอก หนอนม้วนใบ หนอนคืบ หนอนแก้วส้ม ใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.วิธีกล ใช้การตัดใบ หรือเก็บหนอนไปทำลาย ในช่วงไม่รุนแรงจะลดการระบาดได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์บีทีที่เฉพาะเจาะจงกับหนอนผีเสื้อเท่านั้น
3.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส ไดอะซินอน
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม 6อีมาเมกติน
-กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน (ฆ่่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม 18เมทอกซี่ฟีโนไซด์
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-กลุ่มสารผสมสำเร็จรูป กลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
หมายเหตุ ควรใช้สารหลายๆกลุ่มสลับกันจะดีกว่าการมาบวกกัน เพราะยาอาจจะต้านฤทธิ์กัน

แมลงนูน ด้วงกุหลาบ แมลงค่อมทอง ตัวอ่อนอยู่ในดินกินรากพืช ตัวเต็มวัยมากัดกินใบพืชหลายชนิดตอนกลางคืน ใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
2.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
หมายเหตุ ควรพ่นตอนกลางคืนให้ถูกตัว การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวท์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้