กลุ่มยากำจัดแมลงมีกี่ตัวและกำจัดแมลงอะไร

กลุ่มยากำจัดแมลงมีกี่ตัวและกำจัดแมลงอะไร

คำถามนี้ตอบยากนะครับ ต้องถามตัวเองครับ ว่าคุณจะกำจัดแมลงอะไร หรือว่าเพลี้ยอะไร ตัวยามีเป็นร้อยเป็นพันครับ

32 กลุ่มจ้า ให้ความสำคัญกับแมลงศัตรูพืชแบบที่คุณ BawPound แนะนำนะ เพราะยามันเยอะและออกฤทธิ์หลายกลไกมาก

สารกำจัดแมลงและไรแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์ตาม IRAC มี32กลุ่ม และไม่ทราบกลไกอีกเกือบ 10กลุ่ม แต่ที่มีขายในไทยมีเพียง 29กลุ่ม รายละเอียดอ่านได้ในหนังสือเล่มนี้ครับ

3 Likes

ถ้าบอกชนิดของแมลงหรือมีรูปประกอบจะทำให้แนะนำการป้งกันกำจัดได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นครับ บางทีอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้