ขอถามนิดนะครับคือลำใยพันธุ์อิดอสามปีอิกลูกปีเดียวหลังจากนั้นปีที่สี่ห้าหกไม่ออกเลยเป็นเพราะอะไรครับ

ขอถามนิดนะครับคือลำใยพันธุ์อิดอสามปีอิกลูกปีเดียวหลังจากนั้นปีที่สี่ห้าหกไม่ออกเลยเป็นเพราะอะไรครับ

บำรุงมายังไงบ้างครับ ได้ตัดแต่ง กักน้ำ ใส่ปุ๋ยบ้างไหมครับ

ไส่ครับปุ๋ยเคมีแต่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักไม่เคยไส่

ต้องราดสารลำใยครับ

1 Like