มีวิธีแก้ไข ข้าวนาปรังเป็นโรคไหมคะ #ข้าวชัยนาท

มีวิธีแก้ไข ข้าวนาปรังเป็นโรคไหมคะ
#ข้าวชัยนาท

1 Like

มีตัวเพลี้ยตามด้านล่างของกอมั้ยครับ ถ้ามีก็ฉีดสารกำจัดเพลี้ยครับ มีหลายตัวในท้องตลาด

ขอรูปที่โนต้นดูด้วย เพื่อจะวิเคราะห์ได้ถูกต้อง