ผมอยากปลูกดอกมะลิอยู่จังหวัดลำพูนอยากทราบว่าจะหาตลาดลงที่ไหนได้บ้างครับ

ผมอยากปลูกดอกมะลิอยู่จังหวัดลำพูนอยากทราบว่าจะหาตลาดลงที่ไหนได้บ้างครับ