ต้นไม้สองต้นนี้ชื่อว่าอะไรครับ

ต้นไม้สองต้นนี้ชื่อว่าอะไรครับ

สวยดีครับ อยากทราบด้วย

ต้นที่สองเพื่อนบอกว่าเป็น ต้นเศรษฐีล้านล้านครับ

ไม่เคยเห็นมาก่อน น่าสนใจ